SMARTE LØSNINGER, BEDRE PLASSUTNYTTELSE

Skyvedørskarmer

Spar plass med skyvedører!

I dag som det bygges mindre boliger, er det viktig å spare plass.

En hengslet dør opptar ca. 1,2m2 gulvplass, og 0,8 løpemeter møbleringsbar vegg for å svinge 180°.

All denne plassen kan man få utnyttet ved å bruke skyvedører, hvor dørbladet skyves og ”forsvinner” inn i veggen.

Man får dermed en åpen bolig med større romvirkning, samtidig som man har mulighet for å lukke av der man ønsker.

Alle standard skyvedørsblad passer i Pocket skyvedørskarm.

Loftstrapper

Utnytt loftet
– og du får et større hus!

Loftet egner seg ypperlig til lagring, for alt fra campingutstyr og hagemøbler til kofferter og klær.

Pocket loftstrappen er isolert med 50 mm ubrennbar mineralull. Lister av cellegummi er påmontert og espagnolettlås gjør loftstrappen tett mot kaldt loft.

Du får en lettvint adgang til loftet og Pocket loftstrappen kan dermed monteres i det rommet som passer best.

Kottdører

Monter en pocket kottdør og utnytt all ledig plass til lagring!

Kottdører er en fullisolert dør til montering i knevegger inn til kalde kott, mot loft eller andre rom. Dørene er ferdig hengslet på karm, og meget enkle å montere.

© Pocket.no | Driftes av Promotek AS